หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี สมุทรสงคราม และฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 112 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 746 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะดำเนินการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 533 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1072 )
ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 75 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ในโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 45 )
ศย 300.009/ว 19 เรื่อง โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 336 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอฯ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 778 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 47   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 740 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม(ด้านจิตวิทยา) รพ.ตุลฯ   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1115 )
ศย 300.009/ว14 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอฯ   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 350 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบฯ   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7672 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 12 เรื่องการรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้ฯ   16 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 725 )
ประกาศ รับสมัครผู้พิพากษาสมทบ จำนวน 38 ศาล   15 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 2349 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 2560 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 87 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 45   10 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 600 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 44   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 716 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 43   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 795 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   6 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 193 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลเยาวชน
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลเยาวชน
  :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
  :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕
  :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
  :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๔ ภาค๕และภาค๖  จังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ ลำปาง กำแพงเพชร และพิษณุโลก
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๔ ภาค๕และภาค๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ ลำปาง กำแพงเพชร และพิษณุโลก
  :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)