หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ข้อกำหนดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณศาล พ.ศ.2556   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 445 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 36   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 626 )
หนังสือราชการ ด่วนมาก ที่ ศย 300.009/ว5 เรื่องขอทราบจำนวนผุ้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายฯ   2 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1321 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 6017 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 35   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 508 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว3 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยฯ   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 182 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 169 )
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ.2523 และแบบการแต่งกายของผู้พิพากษาสมทบ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 482 )
ประกาส รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   27 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 199 )
พิธีเปิดการอบรม “วิวัฒน์เยาวชน” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี   12 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 157 )
ประกาศ สอบราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติฯ   7 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 64 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สฯ   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 669 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า   24 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 630 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 1 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและที่ตั้งศูนย์ฝึกและอบรมที่เป็นส่วนราชการฯ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 290 )
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 408 )
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชน   11 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 399 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 321 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 34   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 645 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม   4 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 231 )
รายชื่อสถานีตำรวจที่สามารถยื่นผัดฟ้อง เนื่องในวันหยุด 28 ธันวาคม 56 - 1 มกราคม 57   4 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 176 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์  มารดาของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ พ.ฎีกา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์ มารดาของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ พ.ฎีกา
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)