ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ลำปาง ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ปัตตานี สงขลา และสตูล รวม 24 ศาล


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

64

              เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายปรัชญา กำเหนิดฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) นายพีระพัฒน์ มหาโพธิกุล เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โดยมีเด็ก เยาวชน จำนวน ๔๓ คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ)

อ่านข่าว

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
  1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
  4. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
  5. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบับที่ 5) พ.ศ.2559
  6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
  8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
  9. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555
ระเบียบ
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ