หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงาฯ   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 737 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทฯ   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 306 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   18 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1668 )
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบ แบบ พ.ท.๑,พ.ท.๒,พ.ษ.๑,พ.ษ.๒,พ.ษ.๓   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 226 )
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงาฯ   13 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 422 )
ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ประนีประนอม   27 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 843 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 4967 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 48   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 721 )
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ   9 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 293 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครและต่อทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว   30 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 690 )
เพิ่มเติม รายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 2558 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2ฯ   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1588 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางฯ   12 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 125 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2558   12 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1808 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงาฯ   11 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 262 )
กำหนดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครฯ   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1226 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบที่มีสิทธิ์เข้าอบรมภาควิชาการ   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1410 )
ศย 300.009/ว 22 เรื่อง โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 716 )
ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี สมุทรสงคราม และฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 717 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะดำเนินการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 2478 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4308 )
ศย 300.009/ว 19 เรื่อง โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 472 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอฯ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1531 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่๒/๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่๒/๒๕๕๘
  :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และประจวบคีรีขันธ์
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และประจวบคีรีขันธ์
  :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 156 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครปฐม เพช
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครปฐม เพช
  :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือ
คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือ
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๓ ปี และเปิดโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๓ ปี และเปิดโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบคร
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)