หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ข้อกำหนดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณศาล พ.ศ.2556   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 335 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 36   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 497 )
หนังสือราชการ ด่วนมาก ที่ ศย 300.009/ว5 เรื่องขอทราบจำนวนผุ้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายฯ   2 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 967 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5611 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 35   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 477 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว3 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยฯ   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 175 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 160 )
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ.2523 และแบบการแต่งกายของผู้พิพากษาสมทบ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 464 )
ประกาส รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   27 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 188 )
พิธีเปิดการอบรม “วิวัฒน์เยาวชน” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี   12 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 152 )
ประกาศ สอบราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติฯ   7 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 62 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สฯ   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 654 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า   24 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 590 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 1 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและที่ตั้งศูนย์ฝึกและอบรมที่เป็นส่วนราชการฯ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 282 )
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 392 )
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชน   11 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 396 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 309 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 34   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 632 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม   4 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 229 )
รายชื่อสถานีตำรวจที่สามารถยื่นผัดฟ้อง เนื่องในวันหยุด 28 ธันวาคม 56 - 1 มกราคม 57   4 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 170 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)