หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 96
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
เพิ่มเติม รายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 2558 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1107   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 685 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1106   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2558
  :: ข่าวที่ 1105   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 939 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม(ด้านจิตวิทยา)และนักสังคมสงเคราะห์
  :: ข่าวที่ 1104   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
  :: ข่าวที่ 1103   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
  :: ข่าวที่ 1102   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1101   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๘ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๘ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
  :: ข่าวที่ 1100   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเ
  :: ข่าวที่ 1099   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เธียร เจริญวัฒนา เนื่องในวาระอายุครบ ๙๐ ปี ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เธียร เจริญวัฒนา เนื่องในวาระอายุครบ ๙๐ ปี ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
  :: ข่าวที่ 1098   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบที่มีสิทธิ์เข้าอบรมภาควิชาการเพิ่มเติม
  :: ข่าวที่ 1097   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 394 )
กำหนดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1096   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 846 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบที่มีสิทธิ์เข้าอบรมภาควิชาการ
  :: ข่าวที่ 1095   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1104 )
ศย 300.009/ว 22 เรื่อง โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด
  :: ข่าวที่ 1094   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 621 )
คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1093   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี สมุทรสงคราม และพัทลุง
  :: ข่าวที่ 1092   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 601 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558
  :: ข่าวที่ 1091   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4891 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะดำเนินการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1090   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2104 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 1089   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3651 )
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลเยาวชน
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลเยาวชน
  :: ข่าวที่ 1088   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 195 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |