หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 67
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่๒/๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่๒/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1132   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 155 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 1131   :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 1709 )
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบ แบบ พ.ท.๑,พ.ท.๒,พ.ษ.๑,พ.ษ.๒,พ.ษ.๓
  :: ข่าวที่ 1129   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 233 )
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   
  :: ข่าวที่ 1128   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 794 )
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมในสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1127   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 435 )
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และประจวบคีรีขันธ์
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 1126   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 174 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1125   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครปฐม เพช
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครปฐม เพช
  :: ข่าวที่ 1124   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือ
คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือ
  :: ข่าวที่ 1123   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๓ ปี และเปิดโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๓ ปี และเปิดโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบคร
  :: ข่าวที่ 1122   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 93 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมฯ   
  :: ข่าวที่ 1121   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 312 )
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1119   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 381 )
ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ประนีประนอม
  :: ข่าวที่ 1118   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 868 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 1117   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4997 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 48
  :: ข่าวที่ 1116   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 725 )
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ
  :: ข่าวที่ 1115   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 293 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1114   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 181 )
อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ  “ค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ ณ กรมทหารสื่อสารที่๑ (ค่าย
อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ ณ กรมทหารสื่อสารที่๑ (ค่าย
  :: ข่าวที่ 1113   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประ
  :: ข่าวที่ 1112   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ)
การอบรมภาควิชาการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ (จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ)
  :: ข่าวที่ 1111   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 186 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |