หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 47
  :: ข่าวที่ 1076   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 323 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม(ด้านจิตวิทยา) รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 1075   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 409 )
ศย 300.009/ว14 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 1074   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 213 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบที่ 1-5
  :: ข่าวที่ 1073   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5577 )
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1072   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 211 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 135 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 12 เรื่องการรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 663 )
ประกาศ รับสมัครผู้พิพากษาสมทบ จำนวน 38 ศาล
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1846 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่  ๖-๗  กันยายน ๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 162 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1064   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2431 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 45
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 553 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 137 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗ "
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด  ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 44
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 669 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |