ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพรกงานศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เอกสารแนบ