ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 41 ศาล

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับรองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับรองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ