ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๒ ) เรื่อง “การอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๒ ) เรื่อง “การอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ