ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 41 ศาล

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร , พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ / ๒๕๖๐ ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร , พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)            กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ / ๒๕๖๐ ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ