ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 41 ศาล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนายพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 3/2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนายพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 3/2560
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็น โรงแรงวังใต้ ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ