ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย(ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย(ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ