ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง