ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ ณ วัดช่องลม อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ ณ วัดช่องลม อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ