ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ