ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ วัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒  ณ วัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ