ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ เมรุวัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒  ณ เมรุวัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ