ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

คณะผู้พิพากษาประจำศาล หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๘ ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Jambi สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าพบและขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลา

คณะผู้พิพากษาประจำศาล หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๘ ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Jambi สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าพบและขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว  ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลา


เอกสารแนบ