ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ