ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมคณะตรวจราชการ ร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ