ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ ๓ สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น ๖ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  คุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ ๓ สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น ๖  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ