ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ระยอง นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน พิจิตร ชุมพร ระนอง และยะลา รวม 17 ศาล

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ระยอง นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน พิจิตร ชุมพร ระนอง และยะลา รวม 17 ศาล


เอกสารแนบ