ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะผู้บริหารของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะผู้บริหารของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ