ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้บริหาร และผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) ณ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้บริหาร และผู้พิพากษา เข้าเยี่ยมชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) ณ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ