ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว ครั้งที่2 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๕ และ ๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว ครั้งที่2 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๕ และ ๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ