ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกัน การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกัน การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ