ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ค่ายที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ค่ายที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ