ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา คณะผู้บริหารในศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ และศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา คณะผู้บริหารในศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์  ในโอกาสวันคล้ายวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ และศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ