ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบโอวาท และกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และคณะผู้พิพากษาสมทบ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  มอบโอวาท และกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และคณะผู้พิพากษาสมทบ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒


เอกสารแนบ