ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Colorfull Freestyle Party Happy New Year และวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประมาณ ชันซื่อ ชั้น ๕ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Colorfull Freestyle Party Happy New Year และวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประมาณ ชันซื่อ ชั้น ๕ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ


เอกสารแนบ