ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม “กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ทำบุญและฟังธรรมะ ไหว้พระ ๙ วัด” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม “กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ทำบุญและฟังธรรมะ ไหว้พระ ๙ วัด” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒


เอกสารแนบ