ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ