ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

พิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลอาชีพภายใต้โครงการ “สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด (MOF CUSTOMS UNITED) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

พิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลอาชีพภายใต้โครงการ “สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด (MOF CUSTOMS UNITED) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ